Leefregels

1. Gedragsregels

De leerlingen gedragen zich eerlijk, verdraagzaam, vriendelijk en met respect tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten, de andere medewerkers en iedere bezoeker van de school. Pesterijen worden niet geduld.

Alle leerlingen gaan met elkaar - zowel op school als erbuiten - op een positieve manier om.

Vooraan in de agenda (lagere school) of in het weg-en-weer-schriftje (kleuters) kleeft het „schoolreglement‟ (zie bijlage). Het is een opsomming van een aantal afspraken om het dagelijks schoolleven in goede banen te leiden.
1. Ik spreek altijd Nederlands
2. Ik speel altijd achter het hek
3. Ik speel enkel mat zachte of plastieken ballen en met de spelkoffers
4. Ik sta niet op de muurtjes en de banken
5. Glijbaan = kleuters en 1ste en 2de leerjaar
6. Papiertjes en afval moeten in de vuilbak
7. Bij regen onder het afdak en zonder bal
8. Bij de eerste bel in de rij, bij de tweede bel zwijgen
9. Eten = brooddoos en drinkbus
10. Niemand in de gang tijdens de pauze
11. Na 15.30 uur niemand in de klas
12. Snoep laten we thuis, koekjes en fruit mag
 
2. Taalgebruik

Het Heilig-Hartcollege is een Nederlandstalige school en daarom spreken we uitsluitend Algemeen Nederlands met elkaar, niet alleen in de klas, maar ook op de speelplaats, in de refter, in de gangen, enz ...

Van de ouders verwachten we vooral op dit vlak steun voor hun kinderen. Het is aan te bevelen dat één van beide ouders het Nederlands beheerst, het zeker spreekt binnen de schoolmuren en het bij voorkeur voor alles in verband met het schoolgebeuren gebruikt. Immers door een taal dagelijks te gebruiken, leert men deze het best en het vlugst.

Ook kwetsende en ruwe taal hoort niet thuis op het college.

3. Kleding

De school houdt eraan dat de kledij, het schoeisel en de haartooi van de leerlingen

netjes en hygiënisch zijn. Daarom vragen wij dat de leerlingen geen uitgesproken vrijetijdskledij en dito schoeisel dragen.

De leerlingen dragen tijdens de turnlessen een witte T-shirt. Bij voorkeur met het logo van de school (op school te verkrijgen) en een blauw broekje en gympantoffels.

Voor de zwemlessen hebben de leerlingen een badpak of zwembroekje, een badmuts (op school te verkrijgen) en een handdoek nodig.

Dit alles wordt opgeborgen in een niet doorlaatbare zwemzak die na elke zwemles mee naar huis genomen wordt. Zwembrillen en zwemvliezen zijn niet toegelaten. Kostbare voorwerpen worden zeker niet meegenomen naar het zwembad.

4. Persoonlijke bezittingen

Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar schoolgerei, kleding,fiets en al wat hij/zij mee naar school neemt.

Dit alles valt buiten de schoolverzekering.

De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk worden gesteld.

Om zoveel mogelijk schade en diefstal te vermijden is het ten zeerste wenselijk dat de leerlingen

geen kostbare voorwerpen zouden dragen of mee naar school brengen. De school, noch de schoolverzekering kan in geval van verlies of diefstal de schade dekken.

Kledingstukken en voorwerpen moeten genaamtekend worden om bij verlies of vergeten de eigenaar gemakkelijk terug te vinden.

5. Milieubeleid

Wij zijn een milieubewuste school en daarom engageren we alle werknemers, ouders en leerlingen om te werken aan een milieuvriendelijke schoolomgeving. Dit gebeurt onder andere via projecten.

Dankzij de MOS-begeleiding kunnen we rekenen op de steun van een begeleider. Onze aandacht richt zich in de eerste plaats op afvalbeperking en het sorteren van afval op school.

Verder maken we gebruik van duurzaam en herbruikbaar schoolgerief en gerecycleerd materiaal.

Om het leefmilieu op school voor iedereen aangenaam te houden, zorgen wij allen samen voor een opgeruimde school. Wij laten dus geen papiertjes of andere afval op de speelplaats of elders rondslingeren, daarvoor hebben wij vuilnisbakken.

6. Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders

Comments