Jaarkalender

SEPTEMBER
Maandag 2 september : eerste schooldag
Donderdag 5 september : ouderinfo avond vanaf 15u45

Oktober
Woensdag 2 oktober : facultatieve verlofdag > leerlingen vrij
woensdag 16 oktober : pedagogische studiedag > leerlingen vrij
Donderdag 24 oktober : individueel oudercontact (lagere school)
maandag 28 oktober : begin van de herfstvakantie

November
maandag 3 november : einde van de herfstvakantie
woensdag 27 november :  facultatieve verlofdag > leerlingen vrij

December
Vrijdag 6 december: sinterklaas op school
donderdag 19 december : individueel oudercontact (kleuter - en lagere school)
Maandag 23 december : begin van de kerstvakantie

JAnuari
Maandag 6 januari: Einde van de kerstvakantie
Woensdag 29 januari: facultatieve verlofdag > leerlingen vrij

februari
Woensdag 12 februari: Pedagogische Studiedag > Leerlingen vrij
Maandag 24 februari: begin van de krokusvakantie.

Maart
Maandag 2 maart: einde van de krokusvakantie

April
Donderdag 2 april: individueel oudercontact (kleuter + lager)
Maandag 6 april: Begin van de paasvakantie
Maandag 20 april: einde van de paasvakantie
Woensdag 29 april: Pedagogische studiedag > Leerlingen vrij

Mei
Vrijdag 1 mei: Feest van de arbeid > leerlingen vrij
Woensdag 20 mei: Facultatieve verlofdag > leerlingen vrij
Donderdag 21 mei: hemelvaartsdag > leerlingen vrij
Vrijdag 22 mei: schoolvrije dag
Woensdag 27 mei: pedagogische studiedag > leerlingen vrij

Juni
Maandag 1 juni: pinkstermaandag: vrije dag
VRijdag 5 juni: SChoolfeest
Donderdag 25 juni: individueel oudercontact (kleuter + Lager)
Maandag 29 juni: proclamatie 6de leerjaar
Dinsdag 30 juni: einde schooljaar


Comments